۲۵ خرداد ۱۴۰۰

کلمات ترجمه شده: +۱۴۰۰۰۰۰۰۰ کلمه

کتاب ترجمه شده : بیش از 210 جلد کتاب

مقاله ترجمه شده : بیش از 10300 مقاله

پایان نامه ترجمه شده : بیش از 160 پایان نامه

رسیدگی به اعتراض و شکایت

رضایتمندی کارفرما و مجری مهم ترین اصل خدماتی در سایت زمان است.

در هر کسب و کار و تعاملی امکان بروز مشکل و اختلاف وجود دارد. مهم ترین مساله شناسایی سریع علت بروز مشکل یا اختلاف است. در تمامی ردیف های خدماتی سایت زمان، مواردی که می تواند باعث بروز دلخوری، مشکل و یا اختلاف شود کاملا مشخص و مبین است. به همین دلیل به راحتی می توانیم راه حل های متبوع کارفرما و مجری و کارگزار را ارائه دهیم.

ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی زمان به این نکته توجه داشته باشید که ارسال سفارش، ارسال فایل، ثبت درخواست، تکمیل فرم ها و … همگی به منزله پذیرش ضوابط و شرایط و قرارداد و قوانین و مقررات سایت زمان است. به همین دلیل کارفرما و مجری و کاربران سایت زمان، کارگزار را که سایت زمان است به عنوان امین خود دانسته و کارگزار را محق به تصمیم گیری در خصوص حل و رفع مشکلات و مسائل پیش آمده می دانند. کاربران سایت زمان اعم از کارفرما، مجری و … تصمیم و رای کارگزار را قطعی و مسلم دانسته و تابع رای و تصمیم کارگزار در خصوص حل اختلاف و داوری و حکمیت هستند.

نحوه ثبت اعتراض کارفرما :

اکثر اعتراض هایی که توسط کاربران و کارفرمایان ثبت می شوند مربوط به موارد زیر است :

 • نقص در پروژه
 • تاخیر در تحویل
 • افت کیفیت خدمات
 • عدم ارائه گزارش صحیح
 • کپی کاری در کار و اقتباس
 • عدم رعایت سلیقه کارفرما / مشتری

وب سایت ترجمه آنلاین زمان برای ثبت اعتراض کافیست وارد حساب کاربری تان شده و از لیست امور، ثبت اعتراض یا شکایت را انتخاب کنید، سپس به ارائه توضیحات کاملی در خصوص مورد یا مشکل یا مساله بپردازید. با دریافت اعتراض شما، واحد بازرسی سریعا نسبت به پیگیری موضوع اقدام می کند. تمامی ادله و مستندات مرتبط با مورد گزارش را جمع آوری کرده و صحت ادعای کارفرما یا کاربر را سریعا بررسی تایید یا رد می کند.

در صورت تایید صحت ادعای کارفرما در خصوص مورد مطروحه، سریعا واحد مدیریت در جریان امور قرار گرفته و در خصوص نحوه رفع مورد یا مشکل تصمیم گیری کرده و سریعا نتیجه به کارفرما ابلاغ می شود.

کارهایی که جهت پیگیری سریعا انجام می شود به شرح زیر است :

 • مطالعه دقیق شکوائیه مشتری (فوری)
 • ثبت و جمع بندی اسناد، شواهد و مفروضات اعتراض
 • بررسی عملکرد پرسنل دخیل در انجام پروژه و دریافت جوابیه پرسنل
 • تهیه صورتجسله و تنظیم گزارش و ارزیابی و اعلام نتیجه (فوری و خارج از نوبت کاری)
 • تعیین روش های جبران خسارت و رفع مشکل، ارائه پاسخ شفاف و جلب رضایت کارفرما
 • ارائه بسته های ویژه تخفیفی برای شاکی به منظور دلجویی از کارفرما و اثبات حسن انجام کار
 • برخورد با متخلف یا متخلفین، ثبت تخلف در پرونده پرسنلی و ارجاع به هیئت مدیره جهت تعیین تکلیف

تداوم و پایداری سرویس رسانی در گرو رضایتمندی مجری و کارفرما است. بنابراین، مهم ترین مساله ریشه کن کردن مبدا و منشا بروز اختلافات و مشکلات است. در این خصوص عزم سایت زمان جدی است. صرفا در خصوص مواردی که شامل بند موارد فورس ماژور و اتفاقات مترقبه می باشد، مسئولیت از کارفرما و مجری سلب می شود.

نحوه ثبت اعتراض مجری :

همانگونه که کارفرما و کاربران سایت زمان امکان ثبت اعتراض را دارند، مجریان نیز امکان ثبت اعتراض و شکایت را دارند. عمده مسائل و مواردی که باعث آزردگی خاطر و ناراضیتی مجریان پروژه های سایت زمان می شود عبارتند از :

 • عدم پایبندی کارفرما به تقویم مالی
 • عدم تسویه کامل وجه توسط کارفرما
 • ثبت درخواست های نامتعارف خدماتی

مترجم آنلاین متن زمان کارفرما و مجری و کارگزار تابع قوانین سایت زمان هستند. استفاده از تمامی امکانات و ابزارهای سایت زمان منوط به پذیرش ضوابط و شرایط و قوانین و مقررات و مفاد قرارداد سایت زمان است. بنابراین مجرع حل اختلاف کارگزار است. در رسیدگی به شکایات و اعتراض مجریان پروژه ها نیز مطابق قوانین و مقررات کشوری و شرایط و ضوابط سایت زمان اقدام می کنیم.

ثبت اعتراض در وب سایت ترجمه آنلاین زمان برای ثبت اعتراض یا شکایت به عنوان مجری، وارد حساب کاربری تان شده و از منوی امور، گزینه ثبت اعتراض یا شکایت را انتخاب کنید. سپس توضیح کامل و جامعی را همراه با ارائه ادله و اسناد مرتبط، در خصوص مورد اعتراض یا شکایت تان ارائه دهید. در کمتر از دو ساعت، نسبت به بررسی صحت ادعا و اعلام رای اقدام می گردد.

در صورتی که تخلفی از سوی کارفرما صورت پذیرد مطابق حوزه اختیار و عملی که در اختیار کارگزاری است عمل می کنیم. جهت احقاق حقوق مجری پروژه نیز تمامی ادله و اسناد مرتبط با اعتراض جمع آوری شده و با بررسی دقیق، اعلام رای می گردد.

مسئولیت پذیری کارگزاری زمان

مهم ترین مزیت دریافت اعتراضات و شکایات شناسایی نقاط ضعف سیستم است. به مرور زمان، قرارداد سایت زمان از یک سند ۳ صفحه ای به یک سند ۱۴ صفحه ای تبدیل شد. دلیل این افزایش بیش از چهار برابری حجم قرارداد نیز، دریافت اعتراضاتی بود که پیش از این قابل پیش بینی نبود و در خلال سرویس رسانی با مشکلات، اعتراضات و مسائلی روبه رو شدیم که گاهی اوقات به قدری از لحاظ حقوقی پیچیده و دشوار بوده اند که از واحد حقوقی درخواست بررسی موضوع را کرده ایم.

مترجم آنلاین انگلیسی و فارسی زمان در نهایت تمامی زمان و انرژی و هزینه هایی که جهت حل مسائل حقوقی صرف شد، منتج به تهیه و تدوین متن قراردادی که گردید که ضمن اینکه تمامی ابعاد حقوقی تعامل بین کارفرما، کارگزار و مجری را در بر گرفته است، مرجعی برای سایر سایت ها و مراکز شده است.