۲۵ خرداد ۱۴۰۰

کلمات ترجمه شده: +۱۴۰۰۰۰۰۰۰ کلمه

کتاب ترجمه شده : بیش از 210 جلد کتاب

مقاله ترجمه شده : بیش از 10300 مقاله

پایان نامه ترجمه شده : بیش از 160 پایان نامه

گارانتی و وارانتی خدمات

مجموعه تخصصی زمان، تمامی خدمات خود را تحت گارانتی و وارانتی ارائه می دهد. تمامی خدمات تخصصی شامل ترجمه، تایپ، ویرایش، طراحی پاورپوینت، نویسندگی (نگارش رزومه، CV و کاورلتر)، خلاصه نویسی، بازنویسی (پارافریز)  و تولید محتوا تحت گارانتی و وارانتی معتبر مرکز زمان ارائه می شوند. در برگه گارانتی و وارانتی کارفرما، پیمانکار و کارگزار عبارتند از :

کارفرما = مشتری/مصرف کننده/ارباب رجوع کارفرما = مشتری/مصرف کننده/ارباب رجوع

مجری = (مجری پروژه) مترجم/طراح/نویسنده/ویرایشگر/خلاصه نویس/ویراستار/تایپیست/تدوین گر/ تصویربردار/بازنویس و ... مجری = (مجری پروژه) مترجم/طراح/نویسنده/ویرایشگر/خلاصه نویس/ویراستار/تایپیست/تدوین گر/ تصویربردار/بازنویس و …

مجری = (مجری پروژه) مترجم/طراح/نویسنده/ویرایشگر/خلاصه نویس/ویراستار/تایپیست/تدوین گر/ تصویربردار/بازنویس و ... کارگزار = مرکز زمان (فراهم کننده بستر سرویس رسانی)

در این بخش مفاد و مندرجات برگه های گارانتی و وارانتی را برای سرویس های مجموعه زمان مطالعه خواهید کرد. خدمات گارانتی و وارانتی به شرح زیر است :

گارانتی ترجمه
وارانتی یک ساله

گارانتی تایپ
وارانتی یک ساله

گارانتی ویرایش
وارانتی یک ساله

گارانتی طراحی پاورپوینت
وارانتی یک ساله

گارانتی خلاصه نویسی
وارانتی یک ساله

گارانتی بازنویسی / پارافریزینگ
وارانتی یک ساله

گارانتی نگارش رزومه و CV
وارانتی یک ساله

گارانتی تولید محتوا
وارانتی یک ساله

گارانتی خدمات تخصصی

اصطلاح گارانتی (Guarantee) عبارت از قول و تعهدی است که کسی (پیمانکار و کارگزار) به شخصی دیگر (کارفرما/مشتری/ارباب رجوع) می دهد بطوری که اگر شرایط خاصی ایجاد شود قول و تعهد مذکور می بایست عملی گردد. بعبارت بهتر ، گارانتی به معنی رفع ایرادات موجود در کالا یا خدمات است که مشتری/کارفرما/ارباب رجوع/مصرف کننده نقشی در بروز ایراد نداشته است و به صورت رایگان یا در قبال اخذ هزینه ارائه می شود. در گارانتی امکان برگشت دادن کالا یا درخواست عودت وجه پرداختی برای دریافت خدمات وجود دارد.

برگه گارانتی خدمات تخصصی

در برگه گارانتی که بعنوان سندی معتبر ممهور به مهر مرکز و امضای مسئول مربوطه است اطلاعات زیر درج گردیده است :

 • مشتری (حقیقی/حقوقی)
 • شماره سفارش (ID سفارش در سیستم)
 • شماره تماس ثابت و همراه
 • کد ملی شخص حقیقی – شناسه ملی فرد حقوقی
 • آدرس ایمیل / آدرس وب سایت (در صورت وجود)
 • آدرس دقیق پستی + کد پستی (جهت ارسال مرسوله)
 • سرویس انتخاب (نام سرویس) + سطح کیفیت انتخابی سرویس
 • مبلغ پرداخت شده به حساب مرکز  + تاریخ پرداخت مبلغ
 • تاریخ تحویل پروژه (دریافت تاییدیه رضایتمندی مشتری)
 • تصدیق رویت و پذیرش کیفیت و کمیت نمونه کار پیش از آغاز پروژه از سوی مشتری
 • نام کارگزار و پیمانکار پروژه (آرم مرکز، اطلاعات تماس و …)
 • توضیحات : در صورت وجود (درج درخواست ها و توضیحات مشتری)
 • تاریخ تنظیم برگه گارانتی + شماره برگه گارانتی
 • اعلام مواردی که شامل گارانتی خدمات نمی شود.
 • اعلام مواردی که شامل گارانتی می شود.
 • مدت زمان گارانتی : تاریخ آغاز گارانتی و تاریخ اتمام گارانتی
 • زمان پذیرش و نحوه پذیرش و شیوه رسیدگی
 • موارد مشمول پرداخت خسارت + تعیین درصد خسارت
 • اعلان خدمات پشتیبانی مشمول اخذ هزینه
 • شرایط ابطال گارانتی
 • مهر مرکز + امضای مسئول مربوطه

برگه گارانتی به درخواست مشتری تنظیم گردیده و ارسال می گردد. برای دریافت برگه گارانتی لطفا وارد حساب کاربری تان شده و با ایجاد درخواست جدید، از منوی مربوطه گزینه دریافت برگه گارانتی خدمات را انتخاب نمایید. می توانید برگه گارانتی را به صورت آنلاین و یا چاپی (دریافت از طریق پست) درخواست دهید.

وارانتی خدمات تخصصی

وارانتی خدمات به معنای رفع مشکلات ناشی از تولید یا ارائه خدماتی است که خریدار/مشتری/مصرف کننده/کارفرما نقشی در ایجاد آن نداشته و رفع مشکل بدون اخذ هزینه می باشد. در بحث وارانتی امکان استرداد کالا یا درخواست عودت وجه پرداختی برای خدمات وجود ندارد. در وارانتی خدمات این تعهد به مشتری داده می شود که تا مدت زمان مشخصی، خدمات رفع نقص و ایراد و مشکلات در سرویس های دریافتی به صورت رایگان ارائه شود. در وارانتی خدمات هزینه ناشی از رفع ایرادات و اشکالات موجود در خدمات بر عهده پیمانکار و کارگزار است.

برگه وارانتی خدمات تخصصی

مهم ترین بخش خدمات پشتیبانی مربوط به وارانتی می شود. در وارانتی خدمات، بدون اخذ هزینه نسبت به رفع مشکلات احتمالی اقدام می گردد. اطلاعاتی که در برگه وارانتی درج می گردد به شرح زیر است :

 • مشتری (حقیقی/حقوقی)
 • شماره سفارش (ID سفارش در سیستم)
 • شماره تماس ثابت و همراه
 • کد ملی شخص حقیقی – شناسه ملی فرد حقوقی
 • آدرس ایمیل / آدرس وب سایت (در صورت وجود)
 • آدرس دقیق پستی + کد پستی (جهت ارسال مرسوله)
 • سرویس انتخاب (نام سرویس) + سطح کیفیت انتخابی سرویس
 • مبلغ پرداخت شده به حساب مرکز  + تاریخ پرداخت مبلغ
 • تاریخ تحویل پروژه (دریافت تاییدیه رضایتمندی مشتری)
 • تصدیق رویت و پذیرش کیفیت و کمیت نمونه کار پیش از آغاز پروژه از سوی مشتری
 • نام کارگزار و پیمانکار پروژه (آرم مرکز، اطلاعات تماس و …)
 • توضیحات : در صورت وجود (درج درخواست ها و توضیحات مشتری)
 • تاریخ تنظیم برگه وارانتی + شماره برگه وارانتی
 • اعلام مواردی که شامل وارانتی خدمات نمی شود.
 • اعلام مواردی که شامل وارانتی می شود.
 • مدت زمان وارانتی : تاریخ آغاز گارانتی و تاریخ اتمام وارانتی
 • زمان پذیرش و نحوه پذیرش و شیوه رسیدگی
 • اعلان خدمات پشتیبانی مشمول اخذ هزینه
 • شرایط ابطال وارانتی
 • مهر مرکز + امضای مسئول مربوطه

برگه وارانتی خدمات تخصصی زمان، به صورت آنلاین و چاپی قابل دریافت است. برای دریافت برگه وارانتی وارد حساب کاربری تان شده و با ایجاد درخواست جدید، از منوی خدمات، دریافت برگه وارانتی خدمات تخصصی را انتخاب نمایید.

سرویس انتخابی : سطح کیفیت و کمیت سرویس

در برگه وارانتی/گارانتی نوع سرویس انتخابی تان اعلام می شود. همچنین سطح کیفیتی که انتخاب نموده اید نیز اعلام می شود. مرکز زمان صرفا به درخواست و اعتراضات مستند رسیدگی می نماید. لیست خدمات و سطح کیفی هر سرویس :

 • ترجمه تخصصی
  • ترجمه انگلیسی به فارسی
  • ترجمه فارسی به انگلیسی
  • ترجمه ترکی استانبولی به فارسی
  • ترجمه فارسی به ترکی استانبولی
  • ترجمه ترکی آذربایجانی به فارسی
  • ترجمه فارسی به ترکی آذربایجانی
 • ویرایش تخصصی
 • خلاصه نویسی تخصصی
 • تایپ متن
 • بازنویسی (پارافریز) تخصصی
 • طراحی پاورپوینت و ارائه
 • نگارش رزومه، CV و کاورلتر
 • تولید محتوا (یک سرویس یا تواما چند سرویس)
  • تولید محتوا متنی
  • تولید محتوا تصویری نظیر عکس،شکل،بنر و …
  • تولید محتوا صوتی
  • تولید محتوا ویدئویی نظیر کلیپ، انیمیشن و …

دریافت تاییدیه رضایتمندی مشتری :

مرکز زمان مطابق مندرجات قرارداد …. روز از تاریخ تحویل پروژه به مشتری، در انتظار دریافت نظر مشتری (اعتراض، شکایت، تشکر و …) خواهد بود. پس از سپری شدن زمان فوق در صورتی که اعتراضی از سوی مشتری ثبت نشود به معنای رضایتمندی مشتری از کیفیت و کمیت خدمات است. در صورتی که زودتر از موعد اعلامی (مدت اتمام گارانتی)، مشتری اعلام رضایت نمود، دریافت تاییدیه رضایتمندی مشتری مسجل می شود.

تصدیق رویت و پذیرش کیفیت و کمیت نمونه کار پیمانکار پروژه :

بررسی پیش فاکتور و پرداخت هزینه مندرج در پیش فاکتور به منزله پذیرش تمامی قوانین و مقررات و ضوابط مرکز زمان است. همچنین پرداخت هزینه به منزله اعلام قبولی و پذیرش کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده از سوی پیمانکار توسط مشتری است. خواهشمندیم پیش از دریافت سرویس، از مجری پروژه تان نمونه کار بخواهید.

توضیحات سفارش :

در برگه وارانتی و گارانتی تمامی توضیحات بیان شده توسط مشتری درج می گردد. به دلیل اثرپذیری پیمانکار (مجری انجام پروژه و سفارش) از توضیحات و درخواست های سفارشی مشتریان، تمامی نکات، خواسته ها و انتظاراتی که توسط مشتری در مرحله ثبت سفارش بیان می شود در برگه گارانتی و وارانتی آورده می شود.

مواردی که شامل گارانتی می شود :

هدف از ارائه گارانتی برای خدمات، جلب اعتماد و اطمینان مشتریان و افزایش سطح رضایتمندی است. مرکز زمان این اطمینان را به مشتریان می دهد که خدمات تخصصی ارائه شده به صورت کامل تحت ضمانت و گارانتی مجموعه قرار دارند. اگر سهو (عمدی – غیر عمدی) در پروژه در کمتر از ۲۴ ساعت قابل رفع بود، مرکز زمان تعهدی در قبال استرداد وجه سفارش یا استرداد خسارت ندارد. مواردی که شامل گارانتی می شود به تفکیک خدمات تخصصی به شرح زیر است :

 • ترجمه تخصصی : تاخیر در تحویل – افت محسوس کیفیت – حذف بخشی از کار
 • تایپ متن : تاخیر در تحویل – افت محسوس کیفیت – حذف بخشی از کار
 • ویرایش تخصصی : تاخیر در تحویل – افت محسوس کیفیت – حذف بخشی از کار
 • خلاصه نویسی : تاخیر در تحویل – افت محسوس کیفیت
 • بازنویسی (پارافریز)  : تاخیر در تحویل – افت محسوس کیفیت – حذف بخشی از کار
 • طراحی پاورپوینت : تاخیر در تحویل – افت محسوس کیفیت – کپی برداری
 • نگارش رزومه، CV و کاورلتر : تاخیر در تحویل – افت محسوس کیفیت
 • تولید محتوا متنی : تاخیر در تحویل – افت محسوس کیفیت – کپی برداری – نامرتبط بودن محتوا با موضوع مورد نظر
 • تولید محتوا صوتی : تاخیر در تحویل – افت محسوس کیفیت – کپی برداری – نامرتبط بودن محتوا با موضوع مورد نظر
 • تولید محتوا تصویری : تاخیر در تحویل – افت محسوس کیفیت – کپی برداری – نامرتبط بودن محتوا با موضوع مورد نظر
 • تولید محتوا ویدئویی : تاخیر در تحویل – افت محسوس کیفیت – کپی برداری – نامرتبط بودن محتوا با موضوع مورد نظر

اگر نیاز می بینید موردی به لیست اضافه شود، خواهشمندیم از طریق بخش ثبت دیدگاه در قسمت پایین اطلاع رسانی نماییم. تمامی تلاش و همت مرکز زمان این است که بتواند شرایط تضمین کامل سرویس ها را فراهم نماید.

مواردی که شامل وارانتی می شود :

وارانتی طولانی مدت خدمات خیال مشتری را از حیث دریافت سرویسی تخصصی و با کیفیت بالا راحت می کند. تعیین بازه زمانی طولانی مدت برای پشتیبانی از خدمات و ارائه وارانتی، این امکان را برای مشتری فراهم می سازد تا با فراغ بال بیشتری، کیفیت خدمات را سنجیده و در صورت مشاهده کوچکترین سهوی، از بابت رفع مشکل به صورت فوری و رایگان آسوده خاطر باشد. در وارانتی خدمات، هزینه ای بابت رفع مشکل و تامین کیفیت مطابق نظر و سلیقه مشتری، اخذ نمی شود. مواردی که شامل وارانتی خدمات می شود به تفکیک سرویس ها به شرح زیر است :

 • ترجمه تخصصی : (انگلیسی، فارسی، ترکی استانبولی، ترکی آذربایجانی)
  • افت کیفیت – حذف بخشی از کار – وجود اغلاط تایپی – وجود سهوهای گرامری/دستورزبانی – خلاصه کردن ترجمه – دخالت در معنی، داوری و قضاوت و تحمیل رای خود در ترجمه متن – کپی برداری
 • تایپ متن : (انگلیسی، فارسی، ترکی استانبولی، ترکی آذربایجانی)
  • حذف بخشی از متن – وجود اغلاط تایپی
 • ویرایش تخصصی :
  • حذف بخشی از کار – وجود اغلاط تایپی – وجود سهوهای دستوری/گرامری – عدم انتقال معنا و مفهوم اصلی متن – تحمیل رای و نظر شخصی در ویرایش
 • خلاصه نویسی :
  • عدم رعایت درصد خلاصه نویسی – کپی برداری – وجود اغلاط تایپی – وجود سهوهای دستوری/گرامری
 • بازنویسی (پارافریز) :
  • حذف بخشی از متن – وجود اغلاط تایپی – تحمیل رای و نظر شخصی در بازنویسی – عدم صادق بودن نسبت به معنا و مفهوم متن اصلی – کپی برداری
 • طراحی پاورپوینت :
  • وجود اغلاط تایپی – کپی برداری (بدون کسب اجازه از مشتری) – وجود سهوهای گرامری/دستورزبانی – وجود ایرادات در طراحی
 • نگارش رزومه، CV و کاورلتر :
  • وجود اغلاط تایپی – تحمیل رای و نظر شخصی – عدم رعایت سلیقه و خواسته مشتری مطابق توضیحات مندرج در مرحله ثبت سفارش – وجود سهوهای دستوری/گرامری
 • تولید محتوا متنی :
  • وجود اغلاط تایپی – تحمیل رای و نظر شخصی – عدم رعایت سلیقه و خواسته مشتری مطابق توضیحات مندرج در مرحله ثبت سفارش – وجود سهوهای دستوری/گرامری – کپی برداری
 • تولید محتوا صوتی :
  • وجود سهوهای گفتاری – تحمیل رای و نظر شخصی – عدم رعایت سلیقه و خواسته مشتری مطابق توضیحات مندرج در مرحله ثبت سفارش – وجود سهوهای دستوری/گرامری – کپی برداری
 • تولید محتوا تصویری :
  • تحمیل رای و نظر شخصی – عدم رعایت سلیقه و خواسته مشتری مطابق توضیحات مندرج در مرحله ثبت سفارش – کپی برداری
 • تولید محتوا ویدئویی :
  • o        تحمیل رای و نظر شخصی – عدم رعایت سلیقه و خواسته مشتری مطابق توضیحات مندرج در مرحله ثبت سفارش – کپی برداری

مواردی که شامل گارانتی و وارانتی نمی شود :

در خدمات تخصصی نیز شرایطی برای سفارش ها پیش می آید خارج از تعهدات مرکز زمان است. مواردی که شامل گارانتی و وارانتی مرکز زمان نمی شود به تفکیک سرویس ها به شرح زیر است :

 • ترجمه تخصصی : افزودن به متن اصلی – دخل و تصرف در ترجمه – درخواست تغییر مترجم بدون ارائه دلیل مستند – درخواست استرداد وجه بدون ارائه دلیل موجه  و مستند – درخواست تغییر متن اولیه سفارش ترجمه
 • تایپ متن : افزودن به متن اصلی – دخل و تصرف در تایپ – درخواست تغییر تایپیست متن بدون ارائه دلیل مستند – درخواست استرداد وجه بدون ارائه دلیل موجه و مستند – درخواست تغییر متن اولیه سفارش تایپ
 • ویرایش تخصصی : افزودن به متن اصلی – دخل و تصرف در ویرایش – درخواست تغییر ویراستار بدون ارائه دلیل مستند – درخواست استرداد وجه بدون ارائه دلیل موجه  و مستند – درخواست تغییر متن اولیه سفارش ویراستاری
 • خلاصه نویسی : افزودن به متن اصلی – دخل و تصرف در خلاصه نویسی – درخواست تغییر خلاصه نویس بدون ارائه دلیل مستند – درخواست استرداد وجه بدون ارائه دلیل موجه  و مستند – درخواست تغییر متن اولیه سفارش تلخیص / خلاصه نویسی
 • بازنویسی (پارافریز) : افزودن به متن اصلی – دخل و تصرف در بازنویسی/پارافریزینگ – درخواست تغییر پارافریزر/بازنویس بدون ارائه دلیل مستند – درخواست استرداد وجه بدون ارائه دلیل موجه و مستند – درخواست تغییر متن اولیه سفارش بازنویسی/پارافریزینگ
 • طراحی پاورپوینت : تغییر متن اصلی – افزودن به متن اصلی – دخل و تصرف در طراحی پاورپوینت – درخواست تغییر طراح پاورپوینت بدون ارائه دلیل مستند – درخواست استرداد وجه بدون ارائه دلیل موجه  و مستند – درخواست تغییر محتوای اولیه ارائه شده پس از تخصیص پروژه به طراح پاورپوینت و همچنین پس از تحویل پروژه طراحی پاورپوینت به مشتری
 • نگارش رزومه، CV و کاورلتر : تغییر اطلاعات ارسالی اولیه – دخل و تصرف در متن روزمه، CV و کاورلتر – درخواست تغییر نویسنده رزومه، نویسنده CV و نویسنده کاورلتر بدون ارائه دلیل مستند – درخواست استرداد وجه بدون ارائه دلیل موجه  و مستند
 • تولید محتوا متنی : اعلام تغییر موضوع – دخل و تصرف در محتوای متنی دریافتی – درخواست تغییر نویسنده و کارشناس تولید محتوای متنی بدون ارائه دلیل مستند – درخواست استرداد وجه بدون ارائه دلیل موجه  و مستند
 • تولید محتوا صوتی : اعلام تغییر موضوع – درخواست افزایش مدت فایل صوتی – درخواست تغییر گوینده یا محتوای فایل صوتی پس از تحویل – درخواست تغییر نویسنده و کارشناس تولید محتوای و دست اندرکاران دخیل در تولید محتوای صوتی بدون ارائه دلیل مستند – درخواست استرداد وجه بدون ارائه دلیل موجه و مستند
 • تولید محتوا تصویری : اعلام تغییر موضوع – درخواست تغییر طراح یا محتوای تصوری پس از تحویل – درخواست تغییر طراح و تصویربردار و کارشناس تولید محتوای تصویری بدون ارائه دلیل مستند – درخواست استرداد وجه بدون ارائه دلیل موجه و مستند
 • تولید محتوا ویدئویی : اعلام تغییر موضوع – درخواست افزایش مدت فایل ویدئویی – درخواست تغییر محتوا پس از تحویل – درخواست تغییر عوامل اجرایی دخیل در تولید محتوای ویدئویی بدون ارائه دلیل مستند و معتبر – درخواست استرداد وجه بدون ارائه دلیل موجه و مستند

مدت زمان گارانتی خدمات :

یکی از مهم ترین مسائل در انتخاب مراکز خدماتی، بررسی مدت زمان گارانتی خدمات شان است. مرکز زمان مدت زمان گارانتی را به صورتی عادلانه در نظر می گیرد. مطابق بخشنامه های ابلاغی از سوی مراجع ذی صلاح (نماد اعتماد الکترونیکی، اتحادیه های صنفی و …) می بایست برای خدمات و کالای ارائه شده مهلت زمانی مشخصی را تخصیص داد تا مشتری بتواند کیفیت را ارزیابی کند. در این فرصت تنفس می توانید با ارزیابی دقیق سطح کیفیت کالا و خدمات، نظر خود را در خصوص کالا و خدمات دریافتی اعلام نموده و از خدمات گارانتی برخوردار شوید.

تاریخ آغاز گارانتی برابر با تاریخ تحویل پروژه به مشتری می باشد. در محاسبه روزها، ایام تعطیل و غیرتعطیل یکسان است. مدت زمان گارانتی خدمات به تفکیک سرویس ها به شرح زیر است :

 • ترجمه تخصصی :
  • سفارش تا ۲۰۰ هزار تومان (گارانتی یک هفته)
  • سفارش تا ۱٫۵ میلیون تومان (گارانتی دو هفته)
  • سفارش تا ۳ میلیون تومان و بیشتر (گارانتی یک ماهه)
 • تایپ متن :
  • سفارش تا ۵۰۰ هزار تومان (گارانتی دو هفته)
  • سفارش تا ۱ میلیون تومان (گارانتی دو هفته)
  • سفارش بیش از ۱ میلیون تومان (گارانتی یک ماهه)
 • ویرایش تخصصی :
  • سفارش تا ۱٫۵ میلیون تومان (گارانتی دو هفته)
  • سفارش بیش از ۱٫۵ میلیون تومان (گارانتی یک ماهه)
 • خلاصه نویسی :
  • سفارش تا ۱٫۵ میلیون تومان (گارانتی دو هفته)
  • سفارش بیش از ۱٫۵ میلیون تومان (گارانتی یک ماه)
 • بازنویسی (پارافریز)  :
  • سفارش تا ۲ میلیون تومان (گارانتی دو هفته)
  • سفارش بیش از ۲ میلیون تومان (گارانتی یک ماهه)
 • طراحی پاورپوینت :
  • سفارش تا ۵۰۰ هزار تومان (گارانتی یک هفته)
  • سفارش تا ۱ میلیون تومان (گارانتی دو هفته)
  • سفارش بیش از ۱ میلیون تومان (گارانتی یک ماهه)
 • نگارش رزومه، CV و کاورلتر :
  • سفارش تا ۲۰۰ هزار تومان (گارانتی یک هفته)
  • سفارش بیش از ۲۰۰ هزار تومان (گارانتی دو هفته)
 • تولید محتوا متنی :
  • سفارش تا ۱ میلیون تومان (گارانتی یک هفته)
  • سفارش تا ۲ میلیون تومان (گارانتی دو هفته)
  • سفارش بیش از ۲ میلیون تومان (گارانتی سه هفته)
 • تولید محتوا صوتی :
  • سفارش تا ۱ میلیون تومان (گارانتی یک هفته)
  • سفارش تا ۲ میلیون تومان (گارانتی دو هفته)
  • سفارش بیش از ۲ میلیون تومان (گارانتی سه هفته)
 • تولید محتوا تصویری :
  • سفارش تا ۱ میلیون تومان (گارانتی ۳ روز )
  • سفارش تا ۲ میلیون تومان (گارانتی ۶ روز )
  • سفارش بیش از ۲ میلیون تومان (گارانتی ۱۰ روز)
 • تولید محتوا ویدئویی :
  • سفارش تا ۱ میلیون تومان (گارانتی ۳ روز )
  • سفارش تا ۲ میلیون تومان (گارانتی ۶ روز )
  • سفارش بیش از ۲ میلیون تومان (گارانتی ۱۰ روز)

پس از سپری شدن مدت زمان گارانتی، خدمات وارد دوره وارانتی می شود.

مدت زمان وارانتی خدمات :

مدت زمان وارانتی خدمات مرکز زمان، به شرط تداوم همکاری پیمانکار یا پیمانکاران پروژه (مجری یا مجریان پروژه) تا زمان اتمام مدت وارانتی سفارش، از لحظه صدور فاکتور به مدت یکسال برای تمامی خدمات (ترجمه، تایپ، ویرایش، بازنویسی، خلاصه نویسی، نگارش رزومه، نگارش CV، نگارش کاورلتر، طراحی پاورپوینت و تولید محتوا) در نظر گرفته شده است.

زمان پذیرش و پاسخگویی به درخواست دریافت گارانتی و وارانتی :

زمان رسیدگی و اعلام نتیجه در خصوص ارائه خدمات گارانتی ۱۲ ساعت (جهت بررسی موضوع و تایید صحت ادعا) می باشد. زمان رسیدگی و اعلام نتیجه در خصوص ارائه خدمات وارانتی یک روز کاری (جهت بررسی موضوع و تایید صحت ادعا و تصمیم گیری در خصوص رفع موارد تصدیق شده)  می باشد.

نحوه پذیرش درخواست های گارانتی و وارانتی مشتریان :

کاربران گرامی و مشتریان عزیز به منظور دریافت خدمات وارانتی و گارانتی می بایست وارد حساب کاربری شان شده و با ایجاد درخواست جدید، از منوی خدمات ، گزینه مربوطه را (استفاده از گارانتی یا وارانتی) را انتخاب نمایند. در ثبت درخواست دریافت خدمات گارانتی و وارانتی ارائه اطلاعات خواسته شده از مشتری نظیر شماره سفارش، علت اعتراض و … الزامیست.

شیوه رسیدگی به درخواست استفاده از گارانتی و وارانتی :

با دریافت درخواست مشتریان، سریعا نسبت به بررسی موضوع اقدام می گردد. گزارش و متن اعتراض مشتری با دقت بررسی شده و در صورت تصدیق صحت ادعا، سریعا نسبت به اطلاع رسانی به مشتری در خصوص تصمیمات اتخاذ شده برای رفع مشکل و مورد مطروحه، اقدام می گردد. ضمن هماهنگی با مشتری مهلت زمانی لازم جهت تامین کیفی و رفع مشکلات اعلامی اخذ می گردد.

موارد مشمول پرداخت خسارت + تعیین درصد خسارت

تشخیص پرداخت خسارت و تعیین درصد خسارت، جز بندهای گارانتی خدمات است. در وارانتی خدمات، امکان استرداد هزینه یا پرداخت خسارت میسر نیست. مواردی که مشمول پرداخت خسارت در دوره گارانتی سرویس می باشند به شرح زیر است:

 • ۳۷-۶-۱ : افت کیفیت (جایگزینی مجری و انجام مجدد / پرداخت خسارت حداکثر ۱۰ درصدی)
 • ۳۷-۶-۲ : نبود کیفیت (استرداد وجه و پرداخت ۵ درصد خسارت / انجام مجدد و پرداخت ۱۵ درصد خسارت)
 • ۳۷-۶-۳ : کپی و تقلب (استرداد وجه و پرداخت ۵ درصد خسارت / جایگزینی مجری و انجام مجدد و پرداخت خسارت حداکثر ۵ درصدی)
 • ۳۷-۶-۴ : تاخیر در تحویل (مطابق ماده ۲۷ قرارداد اقدام می گردد.)

اعلان خدمات پشتیبانی مشمول هزینه

در صورتی که درخواست ها یا خدماتی از مرکز زمان خواسته شود که نیازمند صرف هزینه باشد، ضمن اعلام در بخش توضیحات برگه گارانتی و وارانتی، ارائه خدمات فوق منوط به پرداخت هزینه های اعلامی می باشد.

شرایط ابطال گارانتی و وارانتی

هرگونه درخواست و ادعایی که توسط مشتری در سیستم ثبت شود و فاقد سندیت و اعتبار باشد که با هدف استفاده از خدمات گارانتی و وارانتی ارسال شده است ، باعث ابطال برگه گارانتی و وارانتی خواهد شد.

 شرایط ابطال گارانتی و وارانتی خصوصا در مورد گارانتی ترجمه به این نکته توجه نمایید که ترجمه به دقت توسط مرکز ترجمه بررسی می شود. گارانتی ترجمه زمانی قابل استفاده از که در چهارچوب ضوابط و شرایط وب سایت زمان باشد. هدف از گارانتی ترجمه تامین کیفیت ترجمه می باشد. بنابراین، در صورتی که کیفیت ترجمه مطلوب باشد و ادعای مشتری ناصحیح باشد گارانتی ترجمه تعلق نمی گیرد.