سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱

کلمات ترجمه شده: +۱۴۰۰۰۰۰۰۰ کلمه

کتاب ترجمه شده : بیش از 210 جلد کتاب

مقاله ترجمه شده : بیش از 10300 مقاله

پایان نامه ترجمه شده : بیش از 160 پایان نامه

استخدام بازاریاب ترجمه و خدمات تخصصی

شبکه تخصصی زمان، زمینه کسب درآمد و اشتغال دائم را برای بازاریابان فعال میسر نموده است. گروه زمان در هماهنگی کامل با کارشناسان ماهر و متخصص، نرخ منصفانه ای را برای همکاران بازاریاب منظور نموده است. حاشیه سود مناسب، کیفیت بالای خدمات، نرخ بسیار مناسب و سرعت بالای سرویس ها زمینه ساز کسب سود بیشتر …