سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱

کلمات ترجمه شده: +۱۴۰۰۰۰۰۰۰ کلمه

کتاب ترجمه شده : بیش از 210 جلد کتاب

مقاله ترجمه شده : بیش از 10300 مقاله

پایان نامه ترجمه شده : بیش از 160 پایان نامه

روش مطالعه به سبک هاروارد

مطالعه به روش دانشگاه هاروارد یکی از تکنیک های مطلوب برای مطالعه مطالب است که باعث ماندگاری بالای مطالب در ذهن می شود. مطالعه به روش هاروارد شامل ۸ مرحله است. در این روش مطالعه تلاش بر این است تا یادگیری بدون فراموشی باشد. این روش توسط گروهی از محققین دانشگاه هاروارد طراحی شده است. …