سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱

کلمات ترجمه شده: +۱۴۰۰۰۰۰۰۰ کلمه

کتاب ترجمه شده : بیش از 210 جلد کتاب

مقاله ترجمه شده : بیش از 10300 مقاله

پایان نامه ترجمه شده : بیش از 160 پایان نامه

دستورالعمل قیمت‌گذاری خدمات ترجمه‌ي مكتوب (غیر رسمی) ۱۳۹۹

انجمن صنفی کارگری مترجمان استان تهران “ قیمت ترجمه ” را در قالب نرخ نامه ای به صورت دستورالعمل تهیه و منتشر کرده است. لازم به ذکر است که وب سایت ترجمه زمان مطابق با نظر مشتریان و مترجمین در بخش ترجمه، نسبت به تعیین حق الزحمه و هزینه سفارش ترجمه اقدام می نماید. انتشار …