سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱

کلمات ترجمه شده: +۱۴۰۰۰۰۰۰۰ کلمه

کتاب ترجمه شده : بیش از 210 جلد کتاب

مقاله ترجمه شده : بیش از 10300 مقاله

پایان نامه ترجمه شده : بیش از 160 پایان نامه

منشور اخلاق حرفه‌ای مترجمان

منشور اخلاق حرفه‌ای مترجمان » پس از آنکه طرح تدوین منشور اخلاق حرفه ای مترجمان در سال ۱۳۹۳ با ارائه طرحی پژوهشی از سوی سرکار خانم زهرا محبی دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبایی در راستاي حمايت از طرح‌هاي دانش‌بنيان در دستور کار قرار گرفت، منشور اخلاق حرفه‌ای مترجمان در دو قالب «منشور …