سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱

کلمات ترجمه شده: +۱۴۰۰۰۰۰۰۰ کلمه

کتاب ترجمه شده : بیش از 210 جلد کتاب

مقاله ترجمه شده : بیش از 10300 مقاله

پایان نامه ترجمه شده : بیش از 160 پایان نامه

معرفی نرم افزار SDL Trados – ابزار ترجمه

نرم افزار SDL Trados Studio 2019 Professional  یک پلتفرم کامل برای ترجمه است که بیشتر از سوی مراکز ترجمه، سایت های ترجمه، دارالترجمه ها و مترجمین مورد استفاده قرار می گیرد. این نرم افزار توانایی ترجمه تیم های ترجمه را افزایش می دهد. همچنین از بسیاری از زبان ها و نرم افزارها و ابزارهای مدیریت …