پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

کلمات ترجمه شده: +۱۴۰۰۰۰۰۰۰ کلمه

کتاب ترجمه شده : بیش از 210 جلد کتاب

مقاله ترجمه شده : بیش از 10300 مقاله

پایان نامه ترجمه شده : بیش از 160 پایان نامه

کارتابل ( دفترکاری )

وب سایت ترجمه زمان - ترجمه تخصصی انگلیسی و فارسی بسیار مهم : درخواست ها پس از ۶۰ روز از تاریخ ایجاد، در رسته درخواست های قدیمی قرار می گیرد. در صورتی که تا ۶۰ روز، پاسخی از سوی حضرتعالی برای درخواست ارسال نشود، درخواست بایگانی شده و فایل مرتبط با درخواست حذف می شود. حذف فایل ها پس از تاریخ معین، جهت افزایش امنیت و حفظ محرمانگی متون و محتوای ارسالی تان است. خواهشمندیم در صورتی که درخواست تان برچسب قدیمی خورد، وارد کارتابل کاری تان شده و نسبت به دانلود و ذخیره سازی فایل ها پیش از حذف اقدام نمایید. ( ترجمه زمان )

تمامی امور مرتبط با خدمات از طریق کارتابل کاری تان در این بخش، قابل انجام و پیگیری است. در صورت مشاهده تاخیر در پاسخگویی یک SMS با متن ” درخواست بررسی فوری ” به شماره پشتیبانی (۰۹۱۹۰۶۴۹۴۹۳) ارسال نمایید. جهت دریافت راهنمایی و مشاوره از طریق حساب کاربری تان اقدام نموده و یا با پشتیبانی (Whatsapp Telegram) تماس حاصل فرمایید.

<ul>
<li style="list-style-type: none">
<ul>
<li>لطفا بخش <a href="https://zamantc.ir/guide/" target="_blank" rel="noopener"><strong>قوانین و مقررات</strong> </a>را در تارنمای مرکز زمان مطالعه نمایید.</li>
در صورت نیاز جهت طرح مورد با پشتیبانی آنلاین مرکز در</ul>
</li>
</ul>
<strong><a href="https://wa.me/9809190649493" target="_blank" rel="noopener">واتس اپ (whatsApp)</a></strong>
<ul> به شماره 09190649493 تماس حاصل فرمایید. آدرس ایمیل مرکز : zamantc.ir@gmail.com     ایمیل بخش مدیریت مجموعه : info@zamantc.irپشتیبانی آنلاین واتس اپ شبانه روزی و بدون تعطیلی می باشد.
<li id="ir-ext-ui" style="color: #000000; font-size: 16px; line-height: 16px; background-color: #f7f7f7; border: 1px solid #999999; border-radius: 1px; top: 1px; left: 1px;">
<div class="ir-ext-dimensions"><span class="ir-ext-rendered" title="Rendered image dimensions (after any scaling/resizing has been applied)"> x </span> <span class="ir-ext-natural" title="Natural image dimensions (without applying any scaling/resizing)"> (x) </span></div>
<div class="ir-ext-filesize"></div></li>
</ul>
<div id="ir-ext-ui" style="color: #000000; font-size: 16px; line-height: 16px; background-color: #f7f7f7; border: 1px solid #999999; border-radius: 1px; top: 1px; left: 1px;">
<div class="ir-ext-dimensions"><span class="ir-ext-rendered" title="Rendered image dimensions (after any scaling/resizing has been applied)"> x </span> <span class="ir-ext-natural" title="Natural image dimensions (without applying any scaling/resizing)"> (x) </span></div>
<div class="ir-ext-filesize"></div>
</div>

موضوع
Additional Information